Short Sea Shipping

Short Sea Shipping als alternatief voor wegtransport over lange afstanden

Short Sea Shipping (SSS) staat voor het transport van goederen of personen via de zee, waarbij geen oceanen overgestoken worden. SSS wordt sterk gepromoot voor lange afstanden, door zowel nationale als internationale overheden, als een alternatief voor wegtransport. Om wetenschappelijke ondersteuning te krijgen voor deze promotie, onderzocht TML het verschil in emissies tussen deze 2 transportmodi. Samen met enkele transporteurs en reders werd data verzameld voor verschillende parallelle trajecten. TML berekende met behulp van deze detaildata de emissies zeer nauwkeurig, zodat een eerlijke vergelijking mogelijk was. De resultaten zijn voorgesteld op een persconferentie aan de Vlaamse minister-president.

De studie wees uit dat er geen duidelijke "winnaar" is in deze vergelijkende studie; SSS scoort beter dan wegverkeer op het vlak van CO2-emissies, maar scoort minder goed op vlak van NOx, SO2 en PM-emissies. CO2 heeft een impact op klimaatsverandering; dit is een mondiaal probleem. NOx, SO2 en PM hebben een impact op regionale luchtkwaliteit. De strenge emissiereglementering van de afgelopen jaren hebben het wegverkeer opmerkelijk milieuvriendelijker gemaakt. Een gelijkaardige golf van milieureglementering bleef uit voor scheepvaart, waardoor scheepvaart momenteel slechter scoort voor de meeste polluenten. Recent worden evenwel nieuwe beleidsmaatregelen genomen om zeevaartemissies te reduceren.

rapporten

Eindrapport is hier beschikbaar (pdf)

2/09/2008 Presentatie Kris Vanherle (pdf)

28/08/2008 Persconferentie Gent (pdf)

periode

2008

opdrachtgever

Promotie Shortsea Shipping Vlaanderen

onderzoekers

Kris Vanherle

contact

Kris Vanherle

+32 16 74.51.29
referentie: 08.20