[project/menutop/index.htm]
[project/menuleft/index.htm]

De markt voor tweedehandswagens

Europees onderzoek naar de markt voor tweedehandswagens

Uit resultaten van de Market Monitoring Survey gepubliceerd in november 2012 blijkt dat de markt voor tweedehandswagens voor het derde jaar op rij de goederenmarkt is die het laagst scoort. Daarom financiert de Europese Commissie verder diepgaand onderzoek om te achterhalen waarom deze markt slecht presteert vanuit het oogpunt van de consument en welke acties de EU kan nemen om deze markt te versterken. De markt voor tweedehandswagens wordt geconfronteerd met problemen zoals weinig vertrouwen in tweedehands autodealers en een gebrek aan kennis bij consumenten over de tweedehands auto die zij wensen te kopen. Dit leidt tot onmacht en ontevredenheid bij de consument.

Dit onderzoek was gebaseerd op een uitgebreide enquête met volgende doelstellingen:

  • Vaststellen in welke mate dealers van tweedehandswagens voldoen aan de bestaande wettelijke kaders, zowel op EU-en nationaal niveau
  • Achterhalen in welke mate de consument in staat is om weloverwogen keuzes te maken bij de aankoop van een tweedehands auto. Hier onderzochten we de door de consument ontvangen informatie op vlak van transparantie, nauwkeurigheid en begrijpbaarheid
  • De belangrijkste problemen die de consument ervaart en de behandeling van klantenklachten na aankoop observeren en proberen te begrijpen

TML was als expert betrokken bij dit project ter ondersteuning van de opzet en de interpretatie van de enquête. TML werkte ook aan de deeltaak gericht op prijszetting, waarbij we een methode ontwikkelden om een kwantitatieve inschatting te maken van consumentenschade bij de aankoop van tweedehandswagens, op basis van de resultaten van de enquête. 

rapport (in het Engels)

Het finaal rapport is hier beschikbaar of je kan het downloaden via de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/second_hand_cars/index_en.htm

artikels

5 maart 2015, Transport & Mobility Leuven werd vermeld in een artikel in het Belang van Limburg: Vier op de tien occasies vertonen snel deffecten

periode

2013-2014

opdrachtgever

Europese Commissie, DG SANCO

partners

GFK (projectleider), Time.Lex, COWI, Significance

medewerkers

Kris Vanherle, Lars Akkermans

contact

Lars Akkermans

+32 16 31.77.34
referentie: 13.02