Stadsvernieuwingsproject Sint-Niklaas

Conceptbegleiding bij de herinrichting van het Hendrik Heymanplein

Het Hendrik Heymanplein vormde een boeiende ontwerpopdracht waarin diverse inhoudelijke thema’s samenkwamen. Het ging niet enkel over het ontwerp van een plein, maar ook over nadenken over een binnenstedelijke locatie. Dit vereiste een sterke visie op de nieuwe en bestaande bebouwing, op mobiliteit en parkeren, op groen, water en speelzones, op wonen in de stad, …

TML maakte deel uit van een multidisciplinair team dat in de eerste plaats streefde naar een overtuigend en krachtig ruimtelijk ontwerp waarmee we draagvlak gingen zoeken zowel binnen het stadsbestuur, als bij stakeholders en bewoners.

In het kader van deze opdracht werkten we vier scenario's uit:

  • een woontoren en bibliotheek midden in het groen
  • een nieuwe bibliotheek aan het park
  • een nieuwe bibliotheek op de huidige plek
  • het behoud van de bibliotheek

Uitgaande van de reacties op de infomomenten, besloten we om een aangepast scenario 2 als ideaal voorkeurscenario te weerhouden. In dit nieuwe scenario zetten we in op het park als één groot geheel met de bibliotheek die hierin centraal zal staan.

Specifiek voor deze opdracht formuleerde TML een ondersteunende visie op het wenselijk toekomstig gebruik van de parking op het Hendrik Heymanplein en de mobiliteit in het omliggende gebied. Dit deden we vanuit onze opgebouwde kennis en ervaring in parkeerstudies en beleidsplannen voor andere steden.

rapport

Eindrapport

periode

2014 - 2015

opdrachtgever

Stad Sint-Niklaas

in samenwerking met

Blauwdruk Stedenbouw, Common Ground, Centrum voor Stadsontwikkeling

medewerkers

Sven Maerivoet

contact

Sven Maerivoet

+32 16 31.77.33
referentie: 14061