Ruimtelijk strategisch plan Vilvoorde

Visie voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde

Het Globaal Ruimtelijk Strategisch Plan (GRSP) zal de krijtlijnen uitzetten voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Vilvoorde. Gebaseerd op de 4 sporen, nl. de stad in de vallei, de bewoonde stad, de bedrijvige stad en de verbonden stad, worden via ontwerpend onderzoek verschillende scenario’s uitgewerkt , waarin de focus ligt op de ontwikkeling van de bouwstenen voor een visie op schaal van Vilvoorde.

Op basis van deze 4 verhaallijnen wordt het algemeen kader voor het GRSP samengevat in een Globale Visie met langeter­mijnsdoelstellingen voor de ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit deze visie worden  Strategische Projecten met concrete acties geformuleerd die de uitvoering van dit Ruimtelijk Strategisch Plan op korte termijn moeten waarborgen.

TML ondersteunt dit proces op vlak van de mobiliteitsaspecten.

rapporten

Nog niet beschikbaar

periode

2016-2017

opdrachtgever

De stad Vilvoorde

partners

1010 Architecture Urbanism

medewerkers

Dirk Engels, Hanne De Naegel

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 16012