TEN-T planningsaanpak

Herziening van de planningsmethode van het Trans-Europese transportnetwerk

Het Trans-Europese transportnetwerk (TEN-T) maakt deel uit van de centrale Europese transportplanning. De doelstelling van het TEN-T beleid is de Europese infrastructuurvoorzieningen te verzekeren overeenkomstig de economische, sociale en politieke doelstellingen die in het Verdrag van Lissabon werden geformuleerd. Meer specifiek is het TEN-T beleid gericht op het onderhoud en de vorming van toekomstige multimodale netwerken in de Lidstaten.

De methode die in deze studie ontwikkeld werd voor de planning van een TEN-T netwerk is gericht op de ondersteuning van de EU door een methodische ruggegraat te voorzien voor het TEN-T beleid, meer specifiek voor het kernnetwerk zoals bepaald in het Groenboek.

rapporten

Het eindrapport is hier beschikbaar (in het Engels) of je kan het rechtstreeks downloaden van de DG MOVE website:
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/studies/doc/2010_10_ten-t_planning_methodology.pdf

periode

2009 - 2010

opdrachtgever

Europese Commissie, DG MOVE

medewerkers

Tom Voge, Griet De Ceuster

in samenwerking met

NEA, ITS, PWC, ISIS, TNO

contact

Griet De Ceuster

+32 16 21.77.30
referentie: 09.31