Toekomstmodel wegverkeer Brussel

Actualisering toekomstmodel voor het energieverbruik en de luchtemissies van het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bij Leefmilieu Brussel werd eerder een referentiescenario (BAU-scenario) voor 2050 opgesteld voor het wegverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De huidige versie is afgestemd op de COPERT4-software voor de berekening van luchtemissies van het wegverkeer. Het scenario omvat een volledige set invoergegevens voor COPERT4. De voornaamste invoergegevens zijn het voertuigpark (aantal voertuigen) en de mobiliteit (voertuigkilometers), uitgesplitst per voertuigtype volgens de classificatie van COPERT 4.

In deze opdracht wordt het BAU-scenario van het wegvervoer in het BHG bijgewerkt. Het BAU-scenario dient op 3 vlakken bijgewerkt te worden:

  • Aanpassingen voor overstap van COPERT4 naar COPERT5:
    voor de actualisering moet rekening gehouden worden met de voertuigcategorieŽn van de laatst beschikbare versie van de COPERT 5-software, inclusief onder andere de hybride voertuigen (benzine en diesel) en de elektrische voertuigen.
  • Voertuigpark en mobiliteit bijwerken om rekening te houden met de laatst beschikbare versie van de referentiegegevens.
  • Naast de voertuigpark- en mobiliteitsgegevens, dienen ook de andere invoergegevens die nodig zijn voor COPERT-doorrekeningen opnieuw doorgelicht te worden.

Daarbij is een belangrijk onderdeel van de studie het trachten in te schatten van de samenstelling van het verkeer zoals het werkelijk rondrijdt in het BHG, en dus niet louter te kijken naar het voertuigpark zoals het geregistreerd is in het BHG.

rapporten

Nog geen rapport beschikbaar

periode

2017

opdrachtgever

Leefmilieu Brussel (voorheen BIM)

medewerkers

Filip Vanhove, Kris Vanherle

contact

Filip Vanhove

+32 16 31.77.35
referentie: 17001