Naar een "Visie 2030" voor bussen en touringcars

Een visie voor bussen en touringcars in een steeds meer gedigitaliseerde, toegankelijke en verbonden ketenmobiliteit

Bussen en touringcars zijn het meest dynamische deel van een inclusieve en concurrerende deur-tot-deur openbare mobiliteitsketen. Samen vormen bussen, touringcars en taxi's de grootste commerciŽle aanbieder van mobiliteit en reizen, op slechts een tweede plaats na de auto.

Maar in de afgelopen jaren is innovatie een prioriteit voor het beleid en in de industrie wordt druk gediscussieerd over: innovatie op het gebied van de nieuwe mobiliteitspatronen, nieuwe diensten en nieuwe businessmodellen. Dit alles tot stand gebracht door digitale transportplatformen, autonome voertuigen, nieuwe aandrijfsystemen en mobiliteit-als-een-dienst-platformen. Het is daarom van cruciaal belang dat de georganiseerde bus- en touringcarindustrie hierop anticipeert en een coherente gezamenlijke visie ontwikkelt over wat de rol en plaats van bussen en touringcars zou kunnen worden naar de toekomst toe, in een steeds dynamischere en gedigitaliseerde mobiliteitsketen.

De belangrijkste doelstellingen van dit onderzoek zijn:

  • de identificatie van de meest relevante en belangrijkste megatrends (extern en intern) met betrekking tot: (a) (passagiers)mobiliteit in het algemeen en (b) bussen en touringcars (bedrijfsleven en gebruik), in het bijzonder

  • de potentiŽle effecten van deze megatrends op bussen en touringcars

  • de uitwerking van scenario's met betrekking tot de evolutie van de drie belangrijkste bussen en touringcars marktsegmenten

  • een schets van een mogelijke "Visie 2030" voor bussen en touringcars in een steeds meer gedigitaliseerde, toegankelijke en verbonden mobiliteitsketen

  • de presentatie van deze bevindingen aan IRU, de belanghebbenden en derden.

rapporten

Nog geen rapport beschikbaar

periode

2016 - 2017

opdrachtgever

IRU

medewerkers

Sven Maerivoet

contact

Sven Maerivoet

+32 16 31.77.33
referentie: 16036