Nieuwe TREMOVE baseline

Ontwikkeling van een nieuw TREMOVE basisscenario voor impact assessment van het Witboek

De Europese Commissie ontwikkelt een nieuw Witboek voor transport. Om het effect van de maatregelen te kunnen beoordelen is het TREMOVE model een zeer belangrijk ondersteuningsmiddel. Het uitgangspunt van deze modelleringsoefening was een gemeenschappelijk basisscenario. Dit houdt referentiepunten (bv. juiste statistieken voor de voorbije jaren), verwachte sociaal-economische ontwikkelingen en relevant transportbeleid in.

In dit project ontwikkelde TML een nieuw TREMOVE basisscenario voor JRC-IPTS, die het model gebruikte voor de effectbeoordeling van de Witboek beleidsmaatregelen.

Het project omvatte drie belangrijke taken:

  • De introductie/harmonisatie van beleidsmaatregelen in TREMOVE (bv. de biobrandstofrichtlijn, de EURO VI-emissiestandaarden) om consistent te zijn met de meest recente wetgeving en het PRIMES model.

  • De ontwikkeling van een methodologie voor het introduceren van PRIMES transportprognoses in de TREMOVE vraagmodule.

  • De herkalibratie van TREMOVE om consistent te zijn met statistieken en het PRIMES model, vooral voor energiegebruik en CO2-emissies.

Het nieuwe TREMOVE basisscenario is opgeleverd aan JRC-IPTS.

rapporten

Vertrouwelijk

periode

2010

opdrachtgever

Europese Commissie, IPTS

medewerkers

Kris Vanherle, Tim Breemersch

contact

Kris Vanherle

+32 16 74.51.29
referentie: 10.11