Verkeerslichtenco÷rdinatiecentrale Antwerpen

Uitwerking en implementatie van een innovatief verkeersmanagement en regelstrategie

TML zorgt samen met Imtech Telecom en Arcadis Belgium voor de uitbouw van een nieuw innovatief beheerssysteem voor de verkeerslichten in Antwerpen. We werken een verkeersmanagementstrategie uit voor nieuwe geoptimaliseerde en dynamische lichtenregelingen.

Daarbij wordt een moderne Verkeerslichtenco÷rdinatiecentrale (VLCC) ge´mplementeerd die in andere steden al haar nut heeft bewezen. Deze maakt komaf met de beperkingen van het huidige systeem en zal een volwaardig instrument vormen in het de uitvoering van het mobiliteitsbeleid van de verschillende projectpartners.

Qua functionaliteit moet het systeem enerzijds op een dynamische manier inspelen op het verkeersaanbod en anderzijds concrete beleidsdoelstellingen kunnen uitvoeren die van toepassing zijn op de assen en wijken binnen het studiegebied.

Operationeel wordt het een robuuste VLCC met een moderne gebruikersinterface, waarmee de operatoren op een transparante en vlotte manier het verkeer in de agglomeratie Antwerpen kunnen beheren, aansturen en bewaken.

Er wordt ook een nieuwe verkeersmanagementstrategie voor de Antwerpse regio uitgewerkt met focus op de beleidsdoelen voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autoverkeer. Deze strategie wordt concreet vertaald naar een regelstrategie op niveau van heel de regio en op niveau van elk kruispunt. Dit zal leiden tot nieuwe geoptimaliseerde en dynamische lichtenregelingen.

De opdracht loopt in eerste instantie over 10 jaar waarbij tijdens het eerste jaar het ganse systeem wordt opgebouwd. De volgende jaren zullen we dan de verkeerslichten stapsgewijs herontwerpen en aansluiten op de nieuwe VLCC.

rapporten

nog niet beschikbaar

periode

2016 - 2025

opdrachtgevers

Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Expertise Verkeer en Telematica - Stad Antwerpen

medewerkers

Dirk Engels, Rodric Frederix, Ruben Corthout, Filip Vanhove, Gitte Van Den Bergh

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 13.69