Dynamisch verkeersmodel Brussel

Opbouw van een macroscopisch dynamisch verkeersmodel voor de regio Brussel

In opdracht van het Vlaams Verkeerscentrum, bouwt de THV TML-Technum-Grontmij een macroscopisch dynamisch verkeersmodel op van de regio Brussel. Een dergelijk dynamisch model kan files en reistijden veel realistischer simuleren dan de klassieke statische modellen. Daarnaast laat de lagere rekentijd grootschalige analyses toe op netwerkniveau, in tegenstelling tot microsimulaties.

Het macroscopisch dynamisch verkeersmodel Brussel is het tweede model van deze soort in Vlaanderen (na Antwerpen, opgebouwd door dezelfde THV). Dit model kan in de toekomst ingezet worden voor scenarioanalyses en ter ondersteuning van dynamisch verkeersmanagement (zoals bv. routeadvies bij incidentsituaties).

Vanuit hun jarenlange academische ervaring met macroscopische dynamische verkeersmodellering, neemt TML de projectleiding voor haar rekening. Daarnaast is TML verantwoordelijk voor de kalibratie van het verkeersmodel. Hierbij zal speciale aandacht gaan naar een correcte inachtname van congestie tijdens het kalibratieproces. TML leidt nadien ook het tweede en derde luik van het project, met name de modellering van scenario’s en actualisatie van de bestaande toestand.

rapporten

Nog geen rapport beschikbaar

periode

2017 - 2018

opdrachtgevers

Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaams Verkeerscentrum

partners

Technum, Grontmij

medewerkers

Ruben Corthout, Rodric Frederix, Willem Himpe

contact

Ruben Corthout

+32 16 74.51.27
referentie: 16042