Mobiliteitsacademie

Samenwerking TML - Vlaamse Stichting van Verkeerskunde

TML werkt samen met de Vlaamse Stichting van Verkeerskunde (VSV) bij het organiseren van 4 actuele opleidingen. Ook zorgden we voor ondersteuning bij de Road Safety Summer School en de studiedag.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyses (MKBA)

MKBA's vormen meer en meer een belangrijk onderdeel van het beslissingsproces bij infrastructuurprojecten. Een grondige analyse van de kosten en baten van de projecten is daarbij sterk verhelderend bij het nemen van goed onderbouwde keuzes. Zo wordt er voor de grotere Vlaamse projecten tegenwoordig een MKBA gemaakt waarbij zowel de financiŽle, milieu- als sociale aspecten worden geÔnterpreteerd. Ook op lokaal vlak worden meer en meer financiŽle analyses i.v.m. te realiseren projecten gemaakt. TML zorgt zo samen met Rebel en de stad Gent voor een nieuwe opleidingsdag op dit vlak waarbij de theoretische achtergrond van transporteconomie en externe kosten wordt meegeven, de Vlaamse standaardmethodiek wordt uitgelegd en cases op Vlaams en stedelijk niveau worden toegelicht.

De vorige opleidingsdagen i.v.m. MKBA gingen door op 28 mei 2013 en 10 oktober 2013.

Parkeermanagement

Hierbij wordt een overzicht gegeven van toe te passen onderzoekstechnieken, te nemen maatregelen, de uitbouw van parkeerinfrastructuur (parkeergarages) en het innovatief gebruik van ITS toepassingen op dit vlak. Welk palet aan mogelijke maatregelen kunnen in een goed parkeerbeleid zitten? Inzoomen op parkeerregulering en stedenbouwkundige verordeningen. Hoe kan een gemeente zijn parkeerbeleid organiseren ? Hoe kunnen innovatieve ICT toepassingen ondersteuning bieden om parkeren voor exploitanten en gebruikers vlotter, beter, efficiŽnter en goedkoper te maken? Inclusief een overzicht van betaal – en controlesystemen.

De vorige opleidingsdagen i.v.m. parkeren gingen door op 12 april 2016.

Verkeersdata en -software voor gemeentelijk mobiliteitsbeleid

Welke verkeersdata is er beschikbaar, en welke software kan je gebruiken om mobiliteitsbeleid op lokaal vlak te ondersteunen?
Een overzicht van de meest voorkomende technieken en pakketten om de problematiek gericht aan te pakken. Daarnaast ging de aandacht gedurende de dag naar aspecten zoals “Wat betekent een multimodaal model  op lokaal niveau?”, “360į bereikbaarheidsonderzoek: het modeleren van stationsomgeving”, “”Verkeersmanagement op maat van een gemeente: uses cases” en “Wat betekent verkeerssoftware voor een MOBER?”

De opleidingsdagen gingen door op 2 juni 2014 en 20 maart 2015.

Richting slimme mobiliteit op lokaal niveau

We kijken naar de mobiliteitsuitdagingen waar lokale beleidsmakers vandaag de dag rond werken en focussen op parkeerbeleid, fietsbeleid & gedeelde mobiliteit. We leggen de link met open mobiliteitsdata en leren hoe dit structureel ingebed kan worden binnen bestekken en mobiliteitsplannen. De deelnemers hebben aan het einde van de dag een duidelijk zicht op de roadmap richting slimme mobiliteit en keren terug naar hun werkplek met enkele goede voorbeelden van future-proof & data-driven mobiliteitsbeleid. TML richt zich op de impact van ITS maatregelen.

Deze studiedag ging door op op 20 februari 2017 te VAC Leuven.

Road Safety Summer School

Deze Summers School vond plaats 22-26 augustus, 2016. TML gaf een opleiding op dag 4 - 'Enforcement and integrated policy - Safety Assessments in Practice'

De kalender met de trainingsdagen van het VSV: http://www.vsv.be/kalender

rapporten

Niet beschikbaar

periode

2013 - 2014

opdrachtgever

Vlaamse Stichting van Verkeerskunde

medewerkers

Dirk Engels, Eef Delhaye, Sven Maerivoet

contact

Dirk Engels

+32 16 31.77.31
referentie: 12.63